Eindrapport Adviescommissie Drugsbeleid uitgesteld

PM
29 mei 2009

Eindrapport Adviescommissie Drugsbeleid uitgesteld

PvdA wil vijf legale cannabisplantages

De PvdA trekt zich niets aan van het CDA als het gaat om legalisering van de achterdeur van de coffeeshops.  'Waar een wil is, is een weg.'

Door: René Zwaap

De Drugscommissie van de PvdA presenteert deze zomer een voorstel om de kweek van cannabis te reguleren ten behoeve van de verkoop in coffeeshops. Het model waar de commissie aan denkt is dat van de teelt van medicinale cannabis zoals die momenteel onder toezicht van het ministerie van VWS al plaatsvindt, zo verklaart PvdA-Tweede Kamerlid Lea Bouwmeester tegenover PM. Het advies van de Drugscommissie van de PvdA, dat in juli wordt gepresenteerd, loopt vooruit op de presentatie van de bevindingen van de  Adviescommissie Drugsbeleid van het kabinet, die haar eindrapport heeft uitgesteld tot september.

Lea Bouwmeester: 'Het blijkt mogelijk om wiet met een stabiele kwaliteit te produceren met een niet te hoog THC-gehalte en die niet vervuild is, zoals in coffeeshops nu soms wel het geval is. In onze ogen liggen daar veel kansen om het probleem van de achterdeur van de coffeeshops op te lossen. Onlangs hebben de verzamelde burgemeesters ervoor gepleit de coffeeshops allemaal een eigen veldje te geven waar op legale wijze hennep kan worden geteeld, maar dat zou in onze ogen kunnen leiden tot een chaotische situatie waar weinig toezicht op mogelijk is. Wenselijker zou het zijn als er in het land een stuk of vijf grote legale wietkwekerijen zouden komen waar cannabis onder toezicht van de overheid wordt geproduceerd. Vanzelfsprekend zouden daar veel randvoorwaarden bij komen kijken, bijvoorbeeld op het gebied van de beveiliging, maar het zou op langere termijn een prima optie kunnen blijken om uit de huidige impasse te komen. Weliswaar zit het CDA op de lijn dat er uiteindelijk nul coffeeshops moeten zijn, maar daar hoeven wij ons als PvdA niets van aan te trekken. Sluiting van coffeeshops lost de vraag niet op, het probleem verergert alleen maar omdat de verkoop in de illegaliteit verdwijnt. Regulering van de achterdeur kan wel degelijk. Uiteindelijk hebben we dat met de voordeur ook al gedaan. Waar een wil is, is een weg.'

Cannacopter

Voorzitter Fleur Woudstra van het Advies Centrum Anti-Drugsoverlast (Acado) is enthousiast over het voornemen van de PvdA-Drugscommissie om te pleiten voor regulering van cannabisteelt. Volgens haar werkt de 'heksenjacht' die momenteel plaatsvindt op illegale hennepplantages - waarbij sinds kort ook de 'cannacopter' wordt ingezet, een onbemand vliegtuigje dat met speciale sensoren hennepplanten kan opsporen - 'averechts'. Woudstra: 'Het effect van deze Hollandse war on drugs is dat de productie van cannabis steeds meer in handen komt van een ongrijpbare maffia. Wederom zijn de burgers in met name de achterstandswijken de dupe, want er is sprake van veel intimidatie en de directe veiligheid van omwonenden wordt bedreigd door het brandgevaar dat die illegale kwekerijen vaak met zich meebrengen. Als dit zo verdergaat dreigt Nederland de kant op te gaan van Mexico, waar grootschalige oorlogen om drugsmonopolies plaatsvinden. Daarnaast blijkt steeds meer cannabis van coffeeshops ernstig vervuild met gemalen glas en lood, pesticiden en schimmelremmers, en dat levert een gevaar op voor de volksgezondheid. Regulering kan een antwoord zijn op die ontwikkelingen.'

De PvdA-Drugscommissie staat onder voorzitterschap van het Eerste-Kamerlid Pauline Meurs. Naast Lea Bouwmeester bestaat de commissie uit  de burgemeesters Ruud Vreeman (Tilburg) en Aleid Wolfsen (Utrecht), strafrechtdeskundige Ybo Buruma en voorzitter Manon Fokke van de PvdA-fractie in Maastricht. De notitie van deze adviesgroep is gericht op het nieuwe verkiezingsprogramma van de PvdA. Daarnaast neemt ook de Adviescommissie Drugsbeleid onder leiding van WRR-voorzitter Wim van de Donk, die eerder werd ingesteld  door de ministers Klink (VWS), Hirsch Ballin (Justitie) en Ter Horst (BZK), het drugsbeleid onder de loep. De instelling van die commissie is onderdeel van de voorbereidingen die het kabinet treft voor de nieuwe integrale drugsnota. Een van de leden van de adviescommissie, hoogleraar strafrecht Cyrille Fijnaut van de Universiteit van Tilburg, pleitte onlangs in het maandblad S&D van de Wiardi Beckman Stichting voor een 'grondige reductie' van de gedoogde verkoop van soft drugs.  Ingewijden verwachten dat de commissie-Van de Donk komt met een aantal scenario's op het gebied van het softdrugsbeleid, variërend van een totaal verbod tot maatregelen ter legalisering.

VS geïnteresseerd in Groningse mediwiet

In Oost-Groningen produceert het bedrijf Bedrocan BV nu al zes jaar volkomen legaal cannabis ten behoeve van de medicinale markt. Deze medicijnen worden onder meer verstrekt aan kankerpatiënten bij de bestrijding van de bijwerkingen van chemotherapie en ook MS-patiënten hebben er veel baat bij. De cannabis wordt geteeld in opdracht van het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) van het ministerie van VWS. Unithoofd Marco van de Velde van het BMC was verleden week in de Amerikaanse staat Oregon om het Nederlandse 'mediwiet-model' nader toe te lichten.

Marco van de Velde: 'Ik heb in de VS voorlichting gegeven aan enkele afgevaardigden van Oregon, waar de overheid ook mogelijkheden biedt aan patiënten om cannabis te gebruiken, in de zin dat zij een ontheffing kunnen krijgen teneinde zelf cannabis te kweken of die op de zwarte markt aan te schaffen. In dat systeem zitten de nodige gaten. Zo lijkt er veel meer cannabis voor medische doeleinden te worden geteeld dan het aantal officieel erkende gebruikers zou rechtvaardigen. Daarom wordt daar momenteel gewerkt aan een reeks wetsvoorstellen die meer in de richting gaan van het Nederlandse model, dat wil zeggen het telen van medicinale cannabis onder toezicht van de overheid. Dat heeft echter de nodige voeten in de aarde en concrete resultaten kunnen pas over enkele jaren worden verwacht. Op federaal niveau denkt ook de Obama-regering na over de toepassingen van medicinale cannabis, maar de verwachting is dat concrete voorstellen daartoe pas in een eventuele tweede ambtstermijn aan de orde komen.'

Directeur Freerk Bruining van Bedrocan laat weten dat zijn bedrijf 100 tot 120 kilo cannabis per jaar produceert voor een groep van tussen de 1.000 en 1.500 patiënten. Volgens onderzoek zouden er potentieel 10.000 patiënten zijn, maar de meeste gebruikers wijken vooralsnog uit naar de coffeeshop. Ook Italië, Duitsland en Finland importeren de cannabisproducten van Bedrocan, dat zo samen met het Canadese bedrijf PPS het enige bedrijf ter wereld is dat met een officiële ontheffing en geheel volgens de richtlijnen van de Verenigde Naties cannabis mag produceren.

--
Tom Blickman Transnational Institute (TNI)
De Wittenstraat 25 | 1052 AK Amsterdam (The Netherlands)
Tel 20-6626608 | Fax 6757176
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
http://www.tni.org/drugs/
http://www.ungassondrugs.org

Withdrawal Symptoms in the Golden Triangle
A Drugs Market in Disarray
Tom Kramer, Martin Jelsma & Tom Blickman
Transnational Institute, January 2009

Drug control agencies have called the significant decline in opium production in Southeast Asia over the past decade a 'success story'. The latest report of the Transnational Institute (TNI). based on in-depth research in the region, casts serious doubts on this claim noting that Southeast Asia suffers from a variety of 'withdrawal symptoms' that leave little reason for optimism.
Download the report (PDF) > http://www.tni.org/reports/drugs/withdrawal.pdf
Conclusions and recommendations (PDF) > http://www.tni.org/reports/drugs/withdrawalcandr.pdf
Download press release (PDF) > http://www.tni.org/reports/drugs/pr090109.pdf