ingezonden brief in de Volkskrant, 3 feb.2010

ingezonden brief in de Volkskrant, 3 feb.2010:

 
Roesmiddel
Alle erge dingen lezend die politiecommissaris Max Daniel in het interview opsomt ("Wiet is alle onschuld kwijt", Volkskrant, pag. 1, 1 februari), dacht ik: "Ja, dat krijg je ervan, wanneer je zonder goede redenen een populair roesmiddel verbiedt." In het interview komt de criminogene werking van het drugsverbod niet ter sprake, terwijl deze verklaring toch wel voor de hand ligt.
Of moeten we de strekking van het interview heel anders opvatten? Zoals alcohol in de dertiger jaren - in de tijd van de drooglegging, Al Capone en Elliot Ness - haar "onschuld" heeft verloren, is cannabis nu ook zover om geaccepteerd te worden als volwaardig roesmiddel. Misschien zal commissaris Daniel, als hem gevraagd wordt wat hij gaat doen als de legaliseringswet is ingevoerd, in de geest van Elliot Ness zeggen: "eerst een jointje opsteken".
Freek Polak, Amsterdam
psychiater