Rapport brede heroverwegingen 15. Veiligheid en terrorisme

Rapport brede heroverwegingen

 

Datum April 2010

http://www.minfin.nl/dsresource?type=pdf&objectid=minfinbeheer:73763

[...]

Decriminalisering

In de samenleving is al langere tijd discussie over de strafbaarheid van de productie van en handel in softdrugs. Indien dit volledig uit het strafrecht zou worden gehaald (legalisering) zou dat tot substantiële besparingen kunnen leiden. Dat kan echter alleen indien daarvoor voldoende internationale ruimte bestaat, in het bijzonder binnen het kader van het Schengenverdrag. Een beperking tot het reguleren van de ‘achterdeur’, door de toevoer naar de coffeeshops te gedogen en met vergunningen te reguleren, zal naar verwachting een aanzienlijk lagere of geen besparing
opleveren in de strafrechtelijke en bestuurlijke handhaving en blijft evenmin zonder effect op de internationale positie van Nederland.

[...]

Reguleren, decriminaliseren softdrugs

Al lange tijd is er discussie over de softdrugs, waarin sommigen pleiten voor het uit het strafrecht halen daarvan (decriminaliseren) en andere voor het uitbreiden van het gedogen tot de teelt van cannabis ten behoeve van de aanvoer (‘aan de achterdeur’) van de coffeeshops. Dergelijke maatregelen zouden ontlastend werken voor politie en justitie, waar nu m€ 160 toe te rekenen is aan de aanpak van softdrugs criminaliteit. Decriminalisering zou dit bedrag besparen, bovendien biedt het de mogelijkheid om door belastingheffing extra inkomsten te genereren (mogelijk m€ 260).

Over de condities waaronder regulering van de achterdeur zouden kunnen worden genomen blijkt grote onzekerheid. De Adviescommissie Drugsbeleid (2009) ziet hiervoor alleen mogelijkheden bij strakke maatregelen ter beperking van de toegang tot de coffeeshops, en bij voldoende internationale ruimte in het kader van de verdragen waar Nederland zich aan verbond (Schengen, VN-verdragen). Voorts zijn er grote onzekerheden omtrent de uitwerking van een uitbreiding van het gedogen, onder ander op de kansen van de georganiseerde misdaad die dan soms als kleiner en door andere juist als groter worden geschat. Ook de implicaties voor het toezicht
en de handhaving door het openbaar bestuur zijn niet helder, maar niet duidelijk is dat die bij regulering van de achterdeur minder zullen worden.

_______________________________________________
Drugsbeleid mailing list
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
https://lists.tni.org/mailman/listinfo/drugsbeleid