Reguleer de wietteelt nu eindelijk

NRC Handelsblad
4 februari 2010

Opinie

Reguleer de wietteelt nu eindelijk

Niet de overlast rond coffeeshops is het probleem, maar de misdaad erachter

Door Rob van Gijzel

Het kabinet houdt vast aan de ‘illegale’ toevoer van softdrugs en laat zo banden met criminele organisaties onaangeroerd.

Binnenkort debatteert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het drugsbeleid. Een debat dat al vele malen is uitgesteld, ook vandaag. En dat is jammer, maar vooral ook onverstandig. Met name omdat het huidige kabinetsbeleid geen wezenlijke veranderingen biedt voor de aanpak van de georganiseerde criminaliteit rond drugs.

Politiecommissaris Max Daniel onderstreepte deze week de ernst van de situatie: „Hennep is net zulke zware criminaliteit als cocaïne.” En dat terwijl in de huidige aanpak van cannabis en cocaïne een wereld van verschil zit.

De boodschap van de 33 burgemeesters bij de wiettop in november 2008 was helder:

1. Zet het ontmoedigingsbeleid voort, want een absoluut verbod op softdrugs is geen oplossing voor het probleem. Zorg wel voor betere regulering en controle, vooral voor de openbare orde en de volksgezondheid.

2. Zorg voor een gereguleerde toegang voor de gemeenten met drugstoerisme (voordeur).

3. Zorg voor regulering en beheersing van de achterdeur (productie en handel). Start met een pilot om zo de criminaliteit die we daar aantreffen aan te pakken met een stevige noodzakelijke aanpak van georganiseerde criminaliteit door het OM, politie en gemeenten.

Het standpunt van de adviescommissie-Van de Donk was hier gelijk aan. Maak regulering van de teelt onder strikte voorwaarden mogelijk. Met die boodschap is vervolgens weinig gebeurd. Het kabinet heeft er in september 2009 voor gekozen om het advies niet te volgen en regulering van de teelt uit te sluiten. Een gemiste kans. Ook komen er geen extra bijdragen van het kabinet voor de strafrechtelijke handhaving.

De gemeente Eindhoven was ondertussen door het kabinet gevraagd deel te nemen aan een pilot rond softdrugs. Nu het kabinet vast lijkt te houden aan de ‘illegale’ toevoer en daarmee de banden met de criminele organisaties onaangeroerd laat, zien wij geen heil meer in een pilot binnen de door het kabinet geformuleerde voorwaarden. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten steunt de door Eindhoven gekozen beleidslijn. Hiermee zijn we politiek-maatschappelijk terug bij af.

Niet de overlast op straat rond deze shops is het probleem, maar de misdaad die er achter vandaan komt. Veel van de criminaliteit, vrouwen- en wapenhandel, illegale prostitutie, harddrugs en de daarmee gepaard gaande geweldsmisdrijven zijn steeds vaker verbonden met de netwerken die de kern vormen van de grootschalige softdrugsteelt, -import en –handel. Langs de nu door het kabinet voorgestelde weg zal die situatie de komende jaren blijven voortbestaan. Of erger nog, het criminele kartel zal sterker worden.

Als de Tweede Kamer de problemen rond wiet echt wil aanpakken, is er maar één keuze: sta experimenten met gereguleerde teelt toe, zorg voor geld om te handhaven, verbied grootschalige coffeeshops, reguleer de verkoop en geef experimenteerruimte aan gemeenten.

Rob van Gijzel (PvdA) is burgemeester van Eindhoven.

_______________________________________________
Drugsbeleid mailing list
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft JavaScript nodig om het te kunnen zien.
https://lists.tni.org/mailman/listinfo/drugsbeleid