Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs

Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 
Regelgeving - Richtlijnen
 • Geldend op 31-05-2011

  [Regeling vervalt per 30-06-2011]

 • Beschrijving

 • Deze richtlijn ziet op overtreding van art. 2 in verband met de artt. 10 en 10a van de Opiumwet.

  De verboden hebben betrekking op het aanwezig hebben, het verhandelen, de productie en het grensoverschrijdende transport van harddrugs, alsmede het op bepaalde wijze bevorderen en/of voorbereiden van die verboden handelingen.

  Onder harddrugs wordt in deze richtlijn verstaan: middelen van lijst I en stoffen die aangewezen zijn bij Algemene maatregel van bestuur overeenkomstig art. 2, lid 2 van de Opiumwet.

  Bij de beoordeling van de basisdelicten dient, naast het soort handeling, het gewicht van de harddrugs als beoordelingsfactor te worden beschouwd. In geval van het verhandelen en/of afleveren van harddrugs kan ook de handelsperiode een rol spelen. Gezien de ernst van de delicten wordt in bijna alle gevallen gedagvaard.

 • Aard van de richtlijn

 • Bijzondere wetten

 • Basisdelicten

  • Aanwezig hebben harddrugs

  • Handel in- en productie van harddrugs

  • Invoer/uitvoer harddrugs

  • Voorbereiden/bevorderen van de handel in- en productie van harddrugs

  • Voorbereiden/bevorderen van invoer/uitvoer van harddrugs

 • Wettekst

 • Basisdelict aanwezig hebben harddrugs

 • Beschrijving

  Dit basisdelict heeft betrekking op het aanwezig hebben van harddrugs.

  Toepasselijk kader

  Commuun en verkeer

  Basispunten

  10 punten

  Basisfactoren

  Gewicht aan harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie

  • Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 1/3 x 8 punten per gram

  • Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 1/3 x 2,5 punt per gram

  • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 1/3 x 0,6 punt per gram

  • Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 1/3 x 0,26 punt per gram

  Aantal pillen harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie

  • Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 1/3 x 4 punten per pil

  • Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1/3 x 1,25 punt per pil

  • Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 1/3 x 0,3 punt per pil

  • Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 1/3 x 0,13 punt per pil

  Delictspecifieke factoren

  Medeplegen

  • Er is geen sprake van medeplegen

  +0 %

  – Er is sprake van medeplegen

  +25 %

  Wettelijke factoren

  Medeplichtigheid

  • Dader

  +0 %

  – Medeplichtige

  -33 %

  Recidiveregeling

  Mate van recidive (5 jaar)

  • Geen recidive

  +0 %

  – 1 maal

  +10 %

  – Meermalen

  +20 %

  +dagvaarden

  Draagkracht

  Geen

  Speciale regelingen

  Geen

  Bijzonderheden

  1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

  Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie).

  Aanwezig hebben van harddrugs met dealer-indicatie dient als handel in hardrugs te worden beoordeeld.

  Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 1461 (4944 strafpunten)

 • Basisdelict handel in- en productie van harddrugs

 • Beschrijving

  Dit basisdelict heeft betrekking op het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en op het vervaardigen van harddrugs.

  Toepasselijk kader

  Commuun en verkeer

  Basispunten

  20 punten

  Basisfactoren

  Gewicht aan harddrugs bij handel en productie

  • Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 2/3 x 8 punten per gram

  • Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 2/3 x 2,5 punt per gram

  • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 2/3 x 0,6 punt per gram

  • Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 2/3 x 0,26 punt per gram

  Aantal harddrug-pillen bij handel en productie

  • Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 2/3 x 4 punten per pil

  • Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 2/3 x 1,25 punt per pil

  • Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 2/3 x 0,3 punt per pil

  • Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 2/3 x 0,13 punt per pil

  Handelsperiode harddrugs

  – per dag

  4 pt

  Delictspecifieke factoren

  Ernstige verstoring openbare orde door straat/panddealen

  • Er is geen sprake van ernstige verstoring van de openbare orde door de wijze van dealen

  +0%

  – Door de wijze van dealen werd de openbare orde ernstig verstoord

  +75 %

  Medeplegen

  • Er is geen sprake van medeplegen

  +0 %

  – Er is sprake van medeplegen

  +25 %

  Wettelijke factoren

  Medeplichtigheid

  • Dader

  +0 %

  – Medeplichtige

  -33 %

  Poging

  • Voltooid delict

  +0 %

  – Poging tot plegen

  -33 %

  Recidiveregeling

  Mate van recidive (5 jaar)

  • Geen recidive

  +0 %

  – 1 maal

  +10 %

  – Meermalen

  +20 %

  +dagvaarden

  Draagkracht

  Geen

  Speciale regelingen

  Geen

  Bijzonderheden

  1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

  Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie).

  Aanwezig hebben van harddrugs met dealer-indicatie dient als handel in hardrugs te worden beoordeeld.

  Ingevolge art. 74 Sr kan voor dit delict geen transactie worden aangeboden.

  Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 2922 (10788 strafpunten)

 • Beschrijving

  Dit basisdelict heeft betrekking op het landgrensoverschrijdend vervoer van harddrugs.

  Toepasselijk kader

  Commuun en verkeer

  Basispunten

  30 punten

  Basisfactoren

  Gewicht aan harddrugs bij invoer/uitvoer

  • Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 8 punten per gram

  • Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 2,5 punt per gram

  • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 0,6 punt per gram

  • Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 0,26 punt per gram

  Aantal harddrug-pillen bij invoer/uitvoer

  • Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 4 punten per pil

  • Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1,25 punt per pil

  • Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 0,3 punt per pil

  • Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 0,13 punt per pil

  Delictspecifieke factoren

  Medeplegen

  • Er is geen sprake van medeplegen

  +0 %

  – Er is sprake van medeplegen

  +25 %

  Wettelijke factoren

  Medeplichtigheid

  • Dader

  +0 %

  – Medeplichtige

  -33 %

  Poging

  • Voltooid delict

  +0 %

  – Poging tot plegen

  -33 %

  Recidiveregeling

  Mate van recidive (5 jaar)

  • Geen recidive

  +0 %

  – 1 maal

  +10 %

  – Meermalen

  +20 %

  +dagvaarden

  Draagkracht

  Geen

  Speciale regelingen

  Geen

  Bijzonderheden

  1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

  Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie).

  Ingevolge art. 74 Sr kan voor dit delict geen transactie worden aangeboden.

  Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 4383 (16632 strafpunten)

 • Beschrijving

  Dit basisdelict heeft betrekking op het d.m.v. de handelingen omschreven in art. 10a lid 1 sub 1 t/m 3 van de Opiumwet voorbereiden/bevorderen van het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen,afleveren,verstrekken, vervoeren en h et vervaardigen van harddrugs.

  Toepasselijk kader

  Commuun en verkeer

  Basispunten

  10 punten

  Basisfactoren

  Gewicht aan harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie

  • Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 1/3 x 8 punten per gram

  • Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 1/3 x 2,5 punt per gram

  • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 1/3 x 0,6 punt per gram

  • Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 1/3 x 0,26 punt per gram

  Aantal pillen harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie

  • Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 1/3 x 4 punten per pil

  • Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1/3 x 1,25 punt per pil

  • Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 1/3 x 0,3 punt per pil

  • Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 1/3 x 0,13 punt per pil

  Delictspecifieke factoren

  Medeplegen

  • Er is geen sprake van medeplegen

  +0 %

  – Er is sprake van medeplegen

  +25 %

  Wettelijke factoren

  Medeplichtigheid

  • Dader

  +0 %

  – Medeplichtige

  -33 %

  Poging

  • Voltooid delict

  +0 %

  – Poging tot plegen

  -33 %

  Recidiveregeling

  Mate van recidive (5 jaar)

  • Geen recidive

  +0 %

  – 1 maal

  +10 %

  – Meermalen

  +20 %

  +dagvaarden

  Draagkracht

  Geen

  Speciale regelingen

  Geen

  Bijzonderheden

  1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

  Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie).

  Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 1461 (4944 strafpunten)

 • Beschrijving

  Dit basisdelict heeft betrekking op het d.m.v. de handelingen omschreven in art. 10a lid 1 sub 1 t/m 3 van de Opiumwet.voorbereiden/bevorderen van de in- of uitvoer van harddrugs.

  Toepasselijk kader

  Commuun en verkeer

  Basispunten

  15 punten

  Basisfactoren

  Gewicht aan harddrugs bij voorbereiden invoer/uitvoer

  • Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 1/2 x 8 punten per gram

  • Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 1/2 x 2,5 punt per gram

  • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 1/2 x 0,6 punt per gram

  • Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 1/2 x 0,26 punt per gram

  Aantal pillen harddrugs bij voorbereiden invoer/uitvoer

  • Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 1/2 x 4 punten per pil

  • Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1/2 x 1,25 punt per pil

  • Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 1/2 x 0,3 punt per pil

  • Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 1/2 x 0,13 punt per pil

  Delictspecifieke factoren

  Medeplegen

  • Er is geen sprake van medeplegen

  +0 %

  – Er is sprake van medeplegen

  +25 %

  Wettelijke factoren

  Medeplichtigheid

  • Dader

  +0 %

  – Medeplichtige

  -33 %

  Poging

  • Voltooid delict

  +0 %

  – Poging tot plegen

  -33 %

  Recidiveregeling

  Mate van recidive (5 jaar)

  • Geen recidive

  +0 %

  – 1 maal

  +10 %

  – Meermalen

  +20 %

  +dagvaarden

  Draagkracht

  Geen

  Speciale regelingen

  Geen

  Bijzonderheden

  1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

  Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie).

  Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 2191 (7864 strafpunten)