Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, softdrugs

Gebruikerswaardering: / 0
LaagsteHoogste 
Regelgeving - Richtlijnen
 • Geldend op 28-01-2010

  [Regeling vervalt per 30-06-2011]

 • Beschrijving

 • Deze richtlijn ziet op overtreding van art. 3 in verband met de art. 11 van de Opiumwet.

  De verboden hebben betrekking op het aanwezig hebben, het verhandelen, het telen, de productie en het grensoverschrijdende transport van softdrugs. Onder softdrugs wordt in deze richtlijn verstaan: middelen van lijst II van de Opiumwet.

  Bij de beoordeling van de basisdelicten dient, naast het soort handeling, het gewicht van de softdrugs als beoordelingsfactor te worden beschouwd.

 • Aard van de richtlijn

 • Bijzondere wetten

 • Basisdelicten

  • Aanwezig hebben, niet beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

  • Beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

  • Vervaardigen van softdrugs

  • Invoer/uitvoer van softdrugs

 • Wettekst

 • Basisdelict aanwezig hebben, niet beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

 • Beschrijving

  Dit basisdelict heeft betrekking op het aanwezig hebben van softdrugs en op de niet beroeps- of bedrijfsmatige teelt er van of handel er in.

  Toepasselijk kader

  Commuun en verkeer

  Basispunten

  2 punten

  Basisfactoren

  Gewicht aan softdrugs overige softdrugsdelicten

  • Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 1/2 x 0,082 punten per gram

  • Schijf 2: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg - 1/2 x 0,023 punten per gram

  • Schijf 3: het gedeelte tussen 5 en 25 kg - 1/2 x 0,009 punten per gram

  • Schijf 4: het gedeelte boven 25 kg -1/2 x 0,003 punten per gram

  Aantal hennepplanten overige softdrugsdelicten

  • - Schijf 1: het gedeelte tussen 6 en 200 planten - 1/2 x 0,41 punten per plant

  • - Schijf 2: het gedeelte tussen 200 en 1000 planten - 1/2 x 0,115 punten per plant

  • - Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 planten - 1/2 x 0,045 punten per plant

  • - Schijf 4: het gedeelte boven 5000 planten - 1/2 x 0,015 punten per plant

  Delictspecifieke factoren

  Medeplegen

  • Er is geen sprake van medeplegen

  +0 %

  – Er is sprake van medeplegen

  +25 %

  Wettelijke factoren

  Medeplichtigheid

  • Dader

  +0 %

  – Medeplichtige

  -33 %

  Recidiveregeling

  Mate van recidive (5 jaar)

  • Geen recidive

  +0 %

  – 1 maal

  +10 %

  – Meermalen

  +20 %

  +dagvaarden

  Draagkracht

  Geen

  Speciale regelingen

  Boeteregeling Opiumwet Softdrugs

  Bijzonderheden

  Gaat het bij dit delict om een hoeveelheid van maximaal 5 gram (zgn. gebruikershoeveelheid) of maximaal 5 planten dan ligt een (politie-)sepot in de rede.

  Voor de berekening van het gewicht aan softdrugs wordt (bij meer dan 5 planten) 1 hennepplant gelijkgesteld met 5 gram.

  Het aanwezig hebben tot 30 gram middelen van onderdeel B (hennep) lijst II betreft een overtreding.

  Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 74, lid 2, sub d WvSr. (ontnemingsschikking) Art. 12 van de Opiumwet maakt het onder omstandigheden mogelijk bij dit delict een Strafrechtelijk Financiëel Onderzoek te vorderen.

  Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 730 (2020 strafpunten)

 • Basisdelict beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

 • Beschrijving

  Dit basisdelict heeft betrekking op het in de uitoefening van een beroep of bedrijf telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren, verkopen en/of afleveren van softdrugs.

  Toepasselijk kader

  Commuun en verkeer

  Basispunten

  4 punten

  Basisfactoren

  Gewicht aan softdrugs bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt

  • Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 0,082 punten per gram

  • Schijf 2: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg - 0,023 punten per gram

  • Schijf 3: het gedeelte tussen 5 en 25 kg - 0,009 punten per gram

  • Schijf 4: het gedeelte boven 25 kg -0,003 punten per gram

  Aantal hennepplanten bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt

  • Schijf 1: het gedeelte tussen 6 en 200 planten - 0,41 punten per plant

  • Schijf 2: het gedeelte tussen 200 en 1000 planten - 0,115 punten per plant

  • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 planten - 0,045 punten per plant

  • Schijf 4: het gedeelte boven 5000 planten - 0,015 punten per plant

  Delictspecifieke factoren

  Medeplegen

  • Er is geen sprake van medeplegen

  +0 %

  – Er is sprake van medeplegen

  +25 %

  Wettelijke factoren

  Medeplichtigheid

  • Dader

  +0 %

  – Medeplichtige

  -33 %

  Poging

  • Voltooid delict

  +0 %

  – Poging tot plegen

  -33 %

  Recidiveregeling

  Mate van recidive (5 jaar)

  • Geen recidive

  +0 %

  – 1 maal

  +10 %

  – Meermalen

  +20 %

  +dagvaarden

  Draagkracht

  Geen

  Speciale regelingen

  – Boeteregeling Opiumwet Softdrugs

  Bijzonderheden

  Voor de berekening van het gewicht aan softdrugs wordt (bij meer dan 5 planten) 1 hennepplant gelijkgesteld met 5 gram.

  In analogie met het aanwezig hebben van softdrugs gaat ook bij dit delict pas een strafverzwarende invloed van de hoeveelheid softdrugs uit indien deze groter is dan 30 gram.

  Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie); art. 74, lid 2, sub d WvSr. (ontnemingsschikking) en art. 36c WvSr(ontnemingsvordering).

  Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt 1461 (4944 strafpunten)

 • Basisdelict vervaardigen van softdrugs

 • Beschrijving

  Dit basisdelict heeft betrekking op vervaardigen van softdrugs.

  Toepasselijk kader

  Commuun en verkeer

  Basispunten

  2 punten

  Basisfactoren

  Gewicht aan softdrugs overige softdrugsdelicten

  • Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 1/2 x 0,082 punten per gram

  • Schijf 2: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg - 1/2 x 0,023 punten per gram

  • Schijf 3: het gedeelte tussen 5 en 25 kg - 1/2 x 0,009 punten per gram

  • Schijf 4: het gedeelte boven 25 kg -1/2 x 0,003 punten per gram

  Delictspecifieke factoren

  Professioneel vervaardigen van softdrugs

  • Er is geen sprake van op professionele wijze vervaardigen van softdrugs

  +0 %

  – Het vervaardigen van softdrugs geschiedde op professionele wijze

  +100 %

  Medeplegen

  • Er is geen sprake van medeplegen

  +0 %

  – Er is sprake van medeplegen

  +25 %

  Wettelijke factoren

  Medeplichtigheid

  • Dader

  +0 %

  – Medeplichtige

  -33 %

  Poging

  • Voltooid delict

  +0 %

  – Poging tot plegen

  -33 %

  Recidiveregeling

  Mate van recidive (5 jaar)

  • Geen recidive

  +0 %

  – 1 maal

  +10 %

  – Meermalen

  +20 %

  +dagvaarden

  Draagkracht

  Geen

  Speciale regelingen

  – Boeteregeling Opiumwet Softdrugs

  Bijzonderheden

  Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie); art. 74, lid 2, sub d WvSr. (ontnemingsschikking) en art. 36c WvSr (ontnemingsvordering).

  Art. 12 van de Opiumwet maakt het onder omstandigheden mogelijk bij dit delict een Strafrechtelijk Financiëel Onderzoek te vorderen.

  Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 730 (2020 strafpunten)

 • Beschrijving

  Dit basisdelict heeft betrekking op het landgrensoverschrijdend vervoer van softdrugs.

  Toepasselijk kader

  Commuun en verkeer

  Basispunten

  4 punten

  Basisfactoren

  Gewicht aan softdrugs bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt

  • Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 0,082 punten per gram

  • Schijf 2: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg - 0,023 punten per gram

  • Schijf 3: het gedeelte tussen 5 en 25 kg - 0,009 punten per gram

  • Schijf 4: het gedeelte boven 25 kg -0,003 punten per gram

  Aantal hennepplanten bij invoer/uitvoer en professionele handel/teelt

  • Schijf 1: het gedeelte tussen 6 en 200 planten - 0,41 punten per plant

  • Schijf 2: het gedeelte tussen 200 en 1000 planten - 0,115 punten per plant

  • Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 planten - 0,045 punten per plant

  • Schijf 4: het gedeelte boven 5000 planten - 0,015 punten per plant

  Delictspecifieke factoren

  Medeplegen

  • Er is geen sprake van medeplegen

  +0 %

  – Er is sprake van medeplegen

  +25 %

  Wettelijke factoren

  Medeplichtigheid

  • Dader

  +0 %

  – Medeplichtige

  -33 %

  Poging

  • Voltooid delict

  +0 %

  – Poging tot plegen

  -33 %

  Recidiveregeling

  Mate van recidive (5 jaar)

  • Geen recidive

  +0 %

  – 1 maal

  +10 %

  – Meermalen

  +20 %

  +dagvaarden

  Draagkracht

  Geen

  Speciale regelingen

  – Boeteregeling Opiumwet Softdrugs

  Bijzonderheden

  Voor de berekening van het gewicht aan softdrugs wordt (bij meer dan 5 planten) 1 hennepplant gelijkgesteld met 5 gram.

  Hoewel de Opiumwet op het punt van in- en uitvoer geen 30-gramscriterium kent, gaat ook bij dit delict pas een strafverzwarende invloed uit van de hoeveelheid softdrugs indien die hoeveelheid groter is dan 30 gram, omdat de straftoemeting anders te zeer uit de pas zou gaan lopen met een vergelijkbare situatie bij het basisdelict ’aanwezig hebben van softdrugs’.

  Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie); art. 74, lid 2, sub d WvSr. (ontnemingsschikking) en art. 36c WvSr (ontnemingsvordering).

  Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 1461 (4944 strafpunten)

 • Boeteregeling Opiumwet Softdrugs

 • Beschrijving

  De strafbaarheid van de delicten die worden genoemd in de Opiumwet is op verschillende aspecten gebaseerd. Het benadelen van de gezondheid van anderen is zo’n aspect. Het winst boeken door middel van illegale activiteiten een ander. Bij de harddrugs- delicten wordt laatsgenoemd aspect volledig overschaduwd door het eerste. Bij de softdrugsdelicten is dat minder het geval. Daar is ruimte om de economische aspecten van deze delicten, die zich ook kenmerken doordat zich doorgaans geen schadevergoeding eisende slachtoVers melden, in dier voege een rol te laten spelen, dat tot een hoger maximum dan de algemene transactiegrens van f.1500,- kan worden getransigeerd. Deze transacties (of bij rauwelijks dagvaarden te eisen boetes) dienen op grond van die economische aspecten wel hoger uit te vallen dan het standaard bedrag van f.50,- per sanctiepunt.

  Uitwerking

  De omrekening van sanctiepunten naar sancties dient bij de delicten die worden gepleegd met betrekking tot de middelen vermeld op lijst II, sub B, van de Opiumwet (hennepproducten) als volgt te geschieden:

  tot en met 90 punten:

  -

  alle punten in transactie of -bij rauwelijks dagvaarden- in geldboete waarbij de waarde van elk punt geen f 50,- maar f 112,- bedraagt.

  boven de 90 punten:

  -

  alle punten in gevangenisstraf

  Factoren

  Geen

  Zie basisdelicten

  • aanwezig hebben, niet beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

  • beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

  • vervaardigen van softdrugs

  • invoer/uitvoer van softdrugs

 • Beschrijving

  De hoeveelheid softdrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

  Soort factor

  Basisfactor

  Antwoordmogelijkheden

  • - Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 0,082 punten per gram

  • - Schijf 2: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg - 0,023 punten per gram

  • - Schijf 3: het gedeelte tussen 5 en 25 kg - 0,009 punten per gram

  • - Schijf 4: het gedeelte boven 25 kg 0,003 punten per gram

  Uitgangspunt indien onbekend

  0 gram

  Bijzonderheden

  (In geval van aanwezigheid, anders dan ter bereiding, bewerking, verwerking of vervaardiging, wordt 1 (hennep-)plant gelijkgesteld aan 5 gram)

  Zie basisdelicten

  • - beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

  • - invoer/uitvoer van softdrugs

 • Beschrijving

  De hoeveelheid softdrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

  Soort factor

  Basisfactor

  Antwoordmogelijkheden

  • - Schijf 1: het gedeelte tussen 6 en 200 planten - 0,41 punten per plant

  • - Schijf 2: het gedeelte tussen 200 en 1000 planten - 0,115 punten per plant

  • - Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 planten - 0,045 punten per plant

  • - Schijf 4: het gedeelte boven 5000 planten - 0,015 punten per plant

  Uitgangspunt indien onbekend

  0 planten

  Bijzonderheden

  (In geval van aanwezigheid, anders dan ter bereiding, bewerking, verwerking of vervaardiging, wordt 1 (hennep-)plant gelijkgesteld aan 5 gram)

  Zie basisdelicten

  • - beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

  • - invoer/uitvoer van softdrugs

 • Beschrijving

  De hoeveelheid harddrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

  Soort factor

  Basisfactor

  Antwoordmogelijkheden

  • - Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 1/2 x 4 punten per pil

  • - Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1/2 x 1,25 punt per pil

  • - Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 1/2 x 0,3 punt per pil

  • - Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 1/2 x 0,13 punt per pil

  Uitgangspunt indien onbekend

  0 pillen

  Bijzonderheden

  1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

  Zie basisdelicten

  - voorbereiden/bevorderen van invoer/uitvoer van harddrugs

 • Beschrijving

  De hoeveelheid harddrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

  Soort factor

  Basisfactor

  Antwoordmogelijkheden

  • - Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 8 punten per gram

  • - Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 2,5 punt per gram

  • - Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 0,6 punt per gram

  • - Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 0,26 punt per gram

  Uitgangspunt indien onbekend

  0 gram

  Bijzonderheden

  1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

  Zie basisdelicten

  - invoer/uitvoer harddrugs

 • Gewicht aan harddrugs bij handel en productie

 • Beschrijving

  De hoeveelheid harddrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

  Soort factor

  Basisfactor

  Antwoordmogelijkheden

  • - Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 2/3 x 8 punten per gram

  • - Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 2/3 x 2,5 punt per gram

  • - Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 2/3 x 0,6 punt per gram

  • - Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 2/3 x 0,26 punt per gram

  Uitgangspunt indien onbekend

  0 gram

  Bijzonderheden

  1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

  Zie basisdelicten

  - handel in- en productie van harddrugs

 • Beschrijving

  De hoeveelheid harddrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

  Soort factor

  Basisfactor

  Antwoordmogelijkheden

  • - Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 1/3 x 8 punten per gram

  • - Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 1/3 x 2,5 punt per gram

  • - Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 1/3 x 0,6 punt per gram

  • - Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 1/3 x 0,26 punt per gram

  Uitgangspunt indien onbekend

  0 gram

  Bijzonderheden

  1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

  Zie basisdelicten

  • - aanwezig hebben harddrugs

  • - voorbereiden/bevorderen van de handel in- en productie van harddrugs

 • Beschrijving

  De hoeveelheid harddrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

  Soort factor

  Basisfactor

  Antwoordmogelijkheden

  • - Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 1/2 x 8 punten per gram

  • - Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 1/2 x 2,5 punt per gram

  • - Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 1/2 x 0,6 punt per gram

  • - Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 1/2 x 0,26 punt per gram

  Uitgangspunt indien onbekend

  0 gram

  Bijzonderheden

  1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

  Zie basisdelicten

  - voorbereiden/bevorderen van invoer/uitvoer van harddrugs

 • Beschrijving

  De hoeveelheid softdrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

  Soort factor

  Basisfactor

  Atwoordmogelijkheden

  • - Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 0,082 punten per gram

  • - Schijf 2: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg - 0,023 punten per gram

  • - Schijf 3: het gedeelte tussen 5 en 25 kg - 0,009 punten per gram

  • - Schijf 4: het gedeelte boven 25 kg 0,003 punten per gram

  Uitgangspunt indien onbekend

  0 gram

  Bijzonderheden

  (In geval van aanwezigheid, anders dan ter bereiding, bewerking, verwerking of vervaardiging, wordt 1 (hennep-)plant gelijkgesteld aan 5 gram)

  Zie basisdelicten

  • - beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

  • - invoer/uitvoer van softdrugs

 • Gewicht aan softdrugs overige softdrugsdelicten

 • Beschrijving

  De hoeveelheid softdrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

  Soort factor

  Basisfactor

  Antwoordmogelijkheden

  • - Schijf 1: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 1/2 x 0,082 punten per gram

  • - Schijf 2: het gedeelte tussen 1000 gram en 5 kg - 1/2 x 0,023 punten per gram

  • - Schijf 3: het gedeelte tussen 5 en 25 kg - 1/2 x 0,009 punten per gram

  • - Schijf 4: het gedeelte boven 25 kg 1/2 x 0,003 punten per gram

  Uitgangspunt indien onbekend

  0 gram

  Bijzonderheden

  (In geval van aanwezigheid, anders dan ter bereiding, bewerking, verwerking of vervaardiging, wordt 1 (hennep-)plant gelijkgesteld aan 5 gram)

  Zie basisdelicten

  • - vervaardigen van softdrugs

  • - aanwezig hebben, niet beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

 • Beschrijving

  De hoeveelheid harddrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

  Soort factor

  Basisfactor

  Antwoordmogelijkheden

  • - Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 4 punten per pil

  • - Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1,25 punt per pil

  • - Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 0,3 punt per pil

  • - Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 0,13 punt per pil

  Uitgangspunt indien onbekend

  0 pillen

  Bijzonderheden

  1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

  Zie basisdelicten

  - invoer/uitvoer harddrugs

 • Aantal harddrugpillen bij handel en productie

 • Beschrijving

  De hoeveelheid harddrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

  Soort factor

  Basisfactor

  Antwoordmogelijkheden

  • - Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 2/3 x 4 punten per pil

  • - Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 2/3 x 1,25 punt per pil

  • - Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 2/3 x 0,3 punt per pil

  • - Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 2/3 x 0,13 punt per pil

  Uitgangspunt indien onbekend

  0 pillen

  Bijzonderheden

  1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

  Zie basisdelicten

  - handel in- en productie van harddrugs

 • Beschrijving

  De hoeveelheid harddrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

  Soort factor

  Basisfactor

  Antwoordmogelijkheden

  • - Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 1/3 x 4 punten per pil

  • - Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1/3 x 1,25 punt per pil

  • - Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 1/3 x 0,3 punt per pil

  • - Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 1/3 x 0,13 punt per pil

  Uitgangspunt indien onbekend

  0 pillen

  Bijzonderheden

  1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

  Zie basisdelicten

  • - aanwezig hebben harddrugs

  • - voorbereiden/bevorderen van de handel in- en productie van harddrugs

 • Beschrijving

  De hoeveelheid harddrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

  Soort factor

  Basisfactor

  Antwoordmogelijkheden

  • - Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 1/2 x 4 punten per pil

  • - Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1/2 x 1,25 punt per pil

  • - Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 1/2 x 0,3 punt per pil

  • - Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 1/2 x 0,13 punt per pil

  Uitgangspunt indien onbekend

  0 pillen

  Bijzonderheden

  1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram

  Zie basisdelicten

  - voorbereiden/bevorderen van invoer/uitvoer van harddrugs

 • Beschrijving

  De hoeveelheid softdrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

  Soort factor

  Basisfactor

  Antwoordmogelijkheden

  • - Schijf 1: het gedeelte tussen 6 en 200 planten - 0,41 punten per plant

  • - Schijf 2: het gedeelte tussen 200 en 1000 planten - 0,115 punten per plant

  • - Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 planten - 0,045 punten per plant

  • - Schijf 4: het gedeelte boven 5000 planten - 0,015 punten per plant

  Uitgangspunt indien onbekend

  0 planten

  Bijzonderheden

  (In geval van aanwezigheid, anders dan ter bereiding, bewerking, verwerking of vervaardiging, wordt 1 (hennep-)plant gelijkgesteld aan 5 gram)

  Zie basisdelicten

  • - beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

  • - invoer/uitvoer van softdrugs

 • Aantal hennepplanten overige softdrugsdelicten

 • Beschrijving

  De hoeveelheid softdrugs waar het bij dit delict om gaat dient van invloed te zijn op de sanctie.

  Soort factor

  Basisfactor

  Antwoordmogelijkheden

  • - Schijf 1: het gedeelte tussen 6 en 200 planten - 1/2 x 0,41 punten per plant

  • - Schijf 2: het gedeelte tussen 200 en 1000 planten - 1/2 x 0,115 punten per plant

  • - Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 planten - 1/2 x 0,045 punten per plant

  • - Schijf 4: het gedeelte boven 5000 planten - 1/2 x 0,015 punten per plant

  Uitgangspunt indien onbekend

  0 planten

  Bijzonderheden

  (In geval van aanwezigheid, anders dan ter bereiding, bewerking, verwerking of vervaardiging, wordt 1 (hennep-)plant gelijkgesteld aan 5 gram)

  Zie basisdelicten

  - aanwezig hebben, niet beroeps- of bedrijfsmatig telen en verhandelen van softdrugs

 • Handelsperiode harddrugs

 • Beschrijving

  Het verkopen/afleveren van harddrugs dient zwaarder gestraft te worden naarmate de periode waarover werd gehandeld groter is.

  Soort factor

  Basisfactor

  Antwoordmogelijkheden

  - per dag4 pt

  Uitgangspunt indien onbekend

  0 dag(en)

  Bijzonderheden

  Geen

  Zie basisdelicten

  - handel in- en productie van harddrugs

 • Beroeps- of bedrijfsmatige teelt of handel in softdrugs

 • Beschrijving

  Indien sprake is van verhandelen of telen van softdrugs in de uitoefening van een beroep of bedrijf dan is het wettelijk strafmaximum niet twee maar vier jaar gevangenisstraf.

  Soort factor

  Antwoordmogelijkheden

  Er is geen sprake van beroeps- of bedrijfsmatige handel of teelt

  - De handel of teelt geschiedde in de uitoefening van een beroep of bedrijf

  Uitgangspunt indien onbekend

  Er is geen sprake van beroeps- of bedrijfsmatige handel of teelt

  Bijzonderheden

  Geen

  Zie basisdelicten

  Geen

 • Professioneel vervaardigen van softdrugs

 • Beschrijving

  Indien sprake is van op professionele wijze vervaardigen van softdrugs, dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld;

  Soort factor

  Delictspecifieke factor

  Antwoordmogelijkheden

  - Er is geen sprake van op professionele wijze vervaardigen van softdrugs

  +0 %

  - Het vervaardigen van softdrugs geschiedde op professionele wijze

  +100 %

  Uitgangspunt indien onbekend

  Er is geen sprake van op professionele wijze vervaardigen van softdrugs

  Bijzonderheden

  Geen

  Zie basisdelicten

  - vervaardigen van softdrugs

 • Beschrijving

  Indien door de wijze waarop straat- of panddealers hun waar aan de man brengen er sprake is van een ernstige verstoring van de openbare orde, dient dat strafverzwarend te worden beoordeeld. Te denken valt aan het op agressieve of opdringerige wijze benaderen van toeristen of aan de ernstige overlast die de aanloop bij een drugspand voor de buurtbewoners kan opleveren. NB Gelet op de fors strafverhogende werking van 75% die er van deze factor uitgaat dient hij met prudentie te worden toegepast.

  Soort factor

  Delictspecifieke factor

  Antwoordmogelijkheden

  - Er is geen sprake van ernstige verstoring van de openbare orde door de wijze van dealen

  +0 %

  - Door de wijze van dealen werd de openbare orde ernstig verstoord

  +75 %

  Uitgangspunt indien onbekend

  Er is geen sprake van ernstige verstoring van de openbare orde door de wijze van dealen

  Bijzonderheden